KUMPULAN PENGURUSAN

Dari Kiri (Faridah Abdul Hamid, Zainal Fikri, Mohd Fatimi Said, Peter Wong, How Lim Sek, Mohamed Hafidz Mohd Salleh, Chock Eng Tah, Koh Chee Yong, Tan Kheng Leng, Steven Wong)

Pengarah Urusan

Koh Chee Yong

Ketua Pegawai Operasi

How Lim Sek

Pengurus Besar Kanan

(Operasi Korporat) Steven Wong

Pengurus Besar

(Kewangan) Mohamed Hafidz Mohd Salleh

Pengurus Besar

(Kejuruteraan & Pembinaan) Peter Wong

Pengurus Besar

(Kontrak & Kos)

Timbalan Pengurus Besar

(Operasi) Mohd Fatimi Said

Penolong Pengurus Besar

(Operasi) Zainal Fikry Mohd Zain

Eksekutif Kanan

(Perhubungan Awam)