KUMPULAN PENGURUSAN

Pengarah Urusan

Koh Chee Yong

Ketua Pegawai Eksekutif

How Lim Sek

Ketua Pegawai Operasi

Roy Cheah Chee Weng

Pengurus Besar Kanan

(Operasi Korporat) Steven Wong

Pengurus Besar Kanan

(Kewangan) Mohamed Hafidz Mohd Salleh

Pengurus Besar Kanan

(Kejuruteraan & Pembinaan) Peter Wong

Pengurus Besar

(Tapak Pelupusan dan M&E) Chan Yan Loon

Pengurus Besar

(LTP) Wong Chee Chung

Pengurus Besar

(Operasi) Zainal Fikry Mohd Zain

Timbalan Pengurus Besar

(Kontrak & Kos) Chong Tzy Fey

Timbalan Pengurus Besar

(Kejuruteraan & Pembinaan) Mohd Fatimi Said

Pengurusan Kanan

(Perhubungan Awam) Akhtar B. Abdullah